سوزن لانست استریل ایزی لایف

سوزن لانست استریل ایزی لایف

سوزن لانست استریل ایزی لایف دارای نوک بسیار ظریف با گیج ۳۰ می باشد. این سوزن ها با برش ۳ طرفه باعث ایجاد کمترین میزان درد در زمان خون گیری می شود و قابلیت استفاده در بیشتر قلم های سوزن لنست استریل می‌باشد. سوزن لنست استریل ایزی لایف دارای تاییدیه وزارت بهداشت و استاندارد CE0197 اتحادیه اروپا می‌باشد.