حالت دهنده مو چندکاره بیورر مدل HTE50

حالت دهنده مو چندکاره بیورر مدل HTE50

  1. اتوی مو: برای صاف کردن و درخشندگی مو 
  2. یر برای موجدار کردن مو: ایجاد حالت ویو 
  3. سر برسی: حالت دهنده 
  4. سر مارپیچی: فر درشت 
  5. سر لوله ای بزرگ: فر بزرگ و حجیم  
  6. سر لوله ای کوچک: فر ریز  
  7. سر فر لوله ای: ایجاد حلقه های دلخواه